Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Wolsztynie

W latach 1950-1975 w Wolsztynie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Poznaniu. Po zmianach administracyjnych kraju przeprowadzonych w 1975 roku miasto wł±czono do województwa zielonogórskiego w nowych granicach. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonow± Straży Pożarnych w Wolsztynie.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 2 jednostki zawodowe straży

  • ZSP Wolsztyn
  • ZZSP PKP Zb±szynek


ZSP Wolsztyn
ZZSP PKP Zb±szynek