Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Rudzie ¦l±skiej

W latach 1950-1975 w Rudzie ¦l±skiej funkcjonowała Miejska Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Katowicach.

W wyniku wej¶cia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało wł±czone do województwa katowickiego w nowych granicach. Na bazie komendy miejskiej powołano Komendę Rejonow± Straży Pożarnych w Rudzie ¦l±skiej.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały co najmniej 4 jednostki zawodowe straży

  • I Oddział ZSP Ruda ¦l±ska
  • II Oddział ZSP Ruda ¦l±ska - Orzegów
  • ZZSP Huta "Pokój"
  • ZZSP KWK "Nowy Wirek"
Ponadto na dzień 31.12.81 r. w rejonie Ruda ¦l±ska funkcjonowały 3 terenowe jednostki OSP (wszystkie typu "S-2") i 5 ZOSP (1 typu "ZS-1" oraz 4 typu "ZM-1").


I Oddział ZSP Ruda ¦l±ska
II Oddział ZSP Ruda ¦l±ska - Orzegów
ZZSP Huta "Pokój"
ZZSP KWK "Nowy Wirek"