Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Wodzisławiu ¦l±skim

W latach 1950-1975 w Wodzisławiu ¦l±skim funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Katowicach.

W wyniku wej¶cia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało wł±czone do województwa katowickiego w nowych granicach. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonow± Straży Pożarnych w Wodzisławiu ¦l±skim.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowała wg. obecnego stanu wiedzy jedna jednostka zawodowa straży:

  • ZSP Wodzisław ¦l±ski

Ponadto na dzień 31.12.81 r. w rejonie wodzisławskim funkcjonowało 41 terenowych jednostek OSP (25 typu "S-1", 4 typu "S-2" oraz 12 typu "M-1") i 6 ZOSP (5 typu "ZS-1" oraz 1 typu "ZM-1").


ZSP Wodzisław ¦l±ski