II Oddział Zawodowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Zawodowa Straż Pożarna w Częstochowie była jednostką kat "B" (142 etaty) i składała się z trzech oddziałów taktycznych, posiadających własne rejony działania. Oddział II zlokalizowany był w dzielnicy Bleszno w południowej części miasta. Jego potencjał ludzki stanowiło 27 funkcjonariuszy (minimum sekcja na zmianie)

Wyposażenie (stan na 31.12.1982 r.)

              
- GBM 2/8 - Jelcz 002
 080150 
- GBM 2/8 - Star 266 ZBM------------------------------------------------------------------------------------------------------