Zawodowa Straż Pożarna w Koniecpolu

Zawodowa Straż Pożarna w Koniecpolu rozpoczęła działalność 15 marca 1985 roku. Była to jednostka kat. "C" z minimum sekcją na zmianie służbowej. Strażnica usytuowana była przy ulicy Adama Mickiewicza. Przed utworzeniem ZSP, od 1975 roku w Koniecpolu funkcjonowało Pogotowie Zawodowe oraz KRSP.

Wyposażenie

Stan na 31.12.1991 r.

              
- SOp - FSO 125p
              
- SOp - UAZ 469
              
- SDŁ - Żuk A1507
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005
              
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005M
              
- SLKw - Żuk A15
              
- SKw - Star 200
              
- SCN-18 - Jelcz C317------------------------------------------------------------------------------------------------------