ZZSP Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Stradom" w Częstochowie

Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Stradom" w Częstochowie była jednostką kat. "C" w sile plutonu (30 etatowych funkcjonariuszy). Strażnica "Stradomia" była zlokalizowana przy ulicy 1 Maja w południowo-zachodniej części miasta.

Wyposażenie

Stan na 31.12.1986

 0801xx 
- GLM-8 - Żuk A15
 0801xx 
- GBM 2/8 - Jelcz 002
 080143 
- GBA 2,5/16 - Jelcz 005------------------------------------------------------------------------------------------------------