Steyr 791 Metz Tro TLF - GBAPr 2/16/750 - działko wodno - pianowe w pozycji "bojowej".