01-00-14 - GBA 2,5/16

 010014 
 6625-WM 


Jelcz 005 

Jednostka: WOSzP w Warszawie
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania; tzw "nowy" zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja ¶wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dĽwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w 1980 roku.
Fot. Informator KGSP