WA-3089 - GBA 2/16

 WA-3089 
 Zawodowa Straż Pożarna w Warszawie 


Jelcz 001 

Rocznik: 1958
Jednostka: ZSP Warszawa
Teren operacyjny: KMSP m.st. Warszawa
Oznaczenie operacyjne: brak - na drzwiach napis Zawodowa Straż Pożarna w Warszawie wykonany zgodnie z wytycznymi z 1960 roku
Schemat malowania; tzw "stary" zgodnie z wytycznymi z 1955 roku
Sygnalizacja ¶wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 1 koloru czerwonego
Sygnalizacja dĽwiękowa: syrena jednotonowa

Zdjęcie wykonane w 1960 roku
Fot. CAF