0-26 - GBAM 2/8+8

 0-26 


Jelcz 028 

Jednostka: nieznana jednostka z woj. wrocławskiego `57
Teren operacyjny: PKSP Bolesławiec
Oznaczenie operacyjne: sprzed 1973 roku. Na drzwiach kabiny napis z nazwą jednostki
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1960 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 2 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: syrena jednotonowa

Zdjęcie wykonane jesienią 1969 podczas ćwiczeń Zakładowego Oddziału Samoobrony GS SCh w Nosocicach
Fot. Marian Szczęśniak