24-05-17 - SD-30

 240517 
 IT-8004 


Magirus-Deutz 170D 11F - DLK 30 

Jednostka: ZSP Łódź - Oddział III
Teren operacyjny: KRSP Łódź-Polesie
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku (pojazdy importowane posiadały taki schemat malowania już w połowie lat siedemdziesiątych). Dodatkowo na bocznej płaszczyźnie opon - białe pasy.
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze koloru niebieskiego stosowane przez firmę Magirus
Zdjęcie wykonane w 1976 roku. Jest to pierwsza obsada numeru 24-05-17, który zastosowano później w nowszym typie drabiny 170D 12F eksploatowanej w III Oddziale w Łodzi.
Fot. Stanisław Kubiak