10-08-34 - GPr-3000

 100834 


Jelcz 315M Total PLF 3000 

Jednostka: ZZSP Zakładów Płyt Pilsniowych i Wiórowych w Czarnej Wodzie (woj. gdańskie)
Rejon operacyjny: KRSP Starogard Gdański
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Zdjęcie współczesne
Fot. S. Herz