V-146 - GSBA 6000/32

 V-146 


Tatra 138 Karosa 

Jednostka: Portowa Straż Pożarna w Gdańsku
Teren operacyjny: PKSP Gdańsk
Oznaczenie operacyjne: sprzed 1973 roku
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1960 roku
Zdjęcie wykonane około 1970 roku podczas ćwiczeń Obrony Cywilnej.

Fot. Ze zbiorów Michała Kowalczyka