A-09 - GBA 3,5/16

 A-09 
 1803-OA 


Skoda 706 RTHP CAS16  

Jednostka: ZSP Olsztyn
Teren operacyjny: PKSP Olsztyn
Oznaczenie operacyjne: sprzed 1973 roku
Schemat malowania; tzw "stary" zgodnie z wytycznymi z 1960 roku

Zdjęcie z początku lat siedemdziesiątych
Fot. Ze zbiorów Mateusza Majewskiego