A-31 - GBM 2/8

 A-31 
 0122-OA 


Star 660 POM  

Jednostka: ZSP Olsztyn
Teren operacyjny: PKSP Olsztyn
Oznaczenie operacyjne: sprzed 1973 roku
Schemat malowania; tzw "stary" zgodnie z wytycznymi z 1960 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy

Zdjęcie z początku lat siedemdziesiątych
Fot. Ze zbiorów Mateusza Majewskiego