05-10-31 - GBA 3,5/16

 051031 


Skoda 706 RTHP CAS16  

Jednostka: ZZSP Zakładów Celulozowo-Papierniczych w Świeciu n. Wisłą (woj. bydgoskie)
Teren operacyjny: KRSP Świecie
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania; tzw "stary" zgodnie z wytycznymi z 1973 roku

Zdjęcie wykonane w końcu lat siedemdziesiątych, podczas ćwiczeń na składowisku makulatury w świeckiej "Celulozie"
Fot. Archiwum ZZSP w Świeciu