BS-21 - GSBAM 2000/8+8

 BS-21 


Jelcz 028  

Jednostka: ZZSP Zakładów Celulozowo-Papierniczych w Świeciu n. Wisłą (woj. bydgoskie)
Teren operacyjny: PKSP Świecie
Oznaczenie operacyjne: sprzed 1973 roku
Schemat malowania; tzw "stary" zgodnie z wytycznymi z 1960 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: syrena jednotonowa

Zdjęcie z końca lat sześćdziesiątych
Fot. Archiwum ZZSP w Świeciu