ZSP Lublin - GAZ 69 - SOp

 Zawodowa Straż Pożarna w Lublinie 


GAZ 69 

Jednostka: ZSP Lublin
Teren operacyjny: KWSP Lublin
Oznaczenie operacyjne: brak - na drzwiach napis Zawodowa Straż Pożarna w Lublinie wykonany zgodnie z wytycznymi z 1960 roku
Schemat malowania; tzw "stary" zgodnie z wytycznymi z 1960 roku
Sygnalizacja świetlna: lampa ostrzegawcza Elektra LB 2
Zdjęcie wykonane w latach 60-tych
Fot. ze zbiorów Konrada Nowaka