ZP-6367 - GBAM 2/8+8

 ZP-6367 


Jelcz 028 

Jednostka: Nieznana jednostka z województwa zielonogórskiego `57
Teren operacyjny: PKSP Swiebodzin
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1960 roku
Sygnalizacja ¶wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 2 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dĽwiękowa: syrena jednotonowa

Zdjęcie wykonane w 1970 roku.
Fot. Ze zbiorów Michała Kowalczyka