SF-6381 - GSBM 2000/8

 SF-6381 


Jelcz 002 

Jednostka: ZZSP Zakładów Roszarniczych "Stradom" w Częstochowie
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1960 roku
Sygnalizacja ¶wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 2 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dĽwiękowa: syrena jednotonowa

Zdjęcie wykonane w pierwszej połowie lat 60-tych
Fot. Archiwum zakładowe