J-22 - GBM 2/8

 J22 


Jelcz 002 N-752 

Jednostka: OSP Rybno (woj. warszawskie`57)
Teren operacyjny: PKSP Sochaczew
Oznaczenie operacyjne: sprzed 1973 roku
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1960 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Zdjęcie wykonane 16 maja 1972 podczas inspekcji gotowości bojowej jednostek powiatu sochaczewskiego.
Fot. Ze zbiorów Michała Kowalczyka.