24-02-15 - GBM 2/8

 240215 
 LDA 648Y 


Jelcz 002 N-752 

Jednostka: ZSP ŁódĽ - Oddział VIII
Teren operacyjny: KRSP ŁódĽ-Widzew
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja ¶wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego oraz LBS-5 (z tyłu)
Sygnalizacja dĽwiękowa: sygnał dwutonowy Belma oraz syrena jednotonowa

Zdjęcie prezentuje pojazd w oznaczeniach ZSP ale już w latach 80-tych był on przekazany do OSP
Fot. Adrian Kozieł.