24-03-79 - GBAM 2/8+8

 240379 


Jelcz 003 

Jednostka: OSP Jędrzejów
Teren operacyjny: KRSP ŁódĽ-Górna
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja ¶wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego oraz LBS-5 (z tyłu)
Sygnalizacja dĽwiękowa: sygnał dwutonowy Belma oraz syrena jednotonowa

Zdjęcie współczesne. Pojazd jest obecnie elementem prywatnej kolekcji
Fot. Adrian Kozieł.