972 - PC-4500 (wg PN-63)

 972 


Star 66&laweta do przewozu łodzi 

Jednostka: Szkoła Oficerów Pożarnictwa w Warszawie
Schemat malowania: według wytycznych z 1960 roku
Oznaczenie operacyjne: sprzed 1973 roku

Zdjęcie wykonane 22 lipca 1966 roku w Warszawie, podczas Defilady Tysiąclecia Państwa Polskiego.
Fot. Jacek Skorupski