113 - GSBA 6000/32

 113 
 5120-WE 


Tatra 138 Karosa CAS32 

Jednostka: ZSP Warszawa - Oddział I
Oznaczenie operacyjne: sprzed 1973 roku
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1963 roku

Zdjęcie wykonane na początku lat siedemdziesiątych.
Jedynkowa Tatra była pierwszym ciężkim samochodem gaśniczym używanym w stolicy.
Pojazd wprowadzono do podziału w drugiej połowie lat sześćdziesiątych
Fot. Ze zbiorów Jacka Skorupskiego