08-03-54 - GM-8

 080354 
 CZC 421B 


Star 20 N-71 

Jednostka: nieznana OSP z województwa częstochowskiego
Teren operacyjny: KRSP Częstochowa
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku


Zdjęcie wykonane w końcu lat siedemdziesiątych.
Fot. Ze zbiorów Michała Kowalczyka