10-02-34 - GBA 2,5/16

 100234 
 GDD 750B 


Jelcz 005 

Jednostka: ZZSP Port Gdynia
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma


Zdjęcie wykonane w końcu lat siedemdziesiątych na nabrzeżu gdyńskiego portu.
Fot. Archiwum Portowej Straży Pozarnej w Gdyni.