03-01-18 - GPr-3000

 030118 
 BKA 555Y 


Jelcz 315M Rosenbauer P3000 

Jednostka: ZSP Białystok
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Zdjęcie wykonane na początku lat 90-tych.
Fot. Archiwum KRSP w Białymstoku.