10-01-27 - SD-30

 100127 
 GDS 689C 


Jelcz P420 Magirus DLK 30 

Jednostka: ZSP Gdańsk - Oddział I
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Zdjęcie wykonane w latach dziewięćdziesiątych.
Fot. Jacek Leś