10-01-23 - SRt

 100123 


Unimog 416 Rosenbauer RW-1 

Jednostka: ZSP Gdańsk
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Zdjęcie wykonane w latach 90-tych
Fot. Jacek Leś