P-14 - GBAM 2/8+8

 P-14 
 MP-1635 


Jelcz 003 

Jednostka: OSP Police (woj. szczecińskie)
Oznaczenie operacyjne: sprzed 1973 roku
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1960 roku
Sygnalizacja ¶wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dĽwiękowa: syrena jednotonowa

Zdjęcie wykonane w około 1972 roku
Fot. Ze zbiorów OSP Police
Fotografię nadesłał Rafał Majewski