01-00-08 - SDŁ

 010008 
 WAA 364E 


Star 266 WZŁ 

Jednostka: Stołeczna Komenda Straży Pożarnych
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja ¶wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dĽwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w 1986 roku podczas Wystawy "Samochody pożarnicze wczoraj i dzi¶"
zorganizowanej pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie.

Fot. Jacek Skorupski