03-01-24 - CN-15

 030124 
 BKP 247X 


Jelcz 317D & Kościan CN-15 

Jednostka: ZSP Białystok
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Zdjęcie wykonane w 1988 roku podczas targów SUPON `88 zorganizowanych w Białymstoku
Fot. Jacek Skorupski