19-03-18 - CN-18

 190318 
 KSA 830C 


Jelcz 417K & WSK Krosno CN-18 

Jednostka: ZSP Krosno
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja ¶wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dĽwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w 1988 roku podczas targów SUPON `88 zorganizowanych w Białymstoku
Fot. Jacek Skorupski