03-01-25 - SOn

 030125 
 BKD 494E 


Żuk A1511 ZBM 

Jednostka: ZSP Białystok
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Zdjęcie wykonane w 1988 roku podczas targów SUPON `88 zorganizowanych w Białymstoku
Fot. Jacek Skorupski