07-01-20 - GCSn-5000

 070120 
 CNB 087C 


Jelcz 325 Techmet 

Jednostka: ZSP Ciechanów
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Zdjęcie wykonane w 1988 roku podczas targów SUPON `88 zorganizowanych w Białymstoku
Fot. Jacek Skorupski