28-69-05 - GBM 2/8

 286905 
 OSB 115D 


Star 200 ZBM 

Jednostka: nieznana OSP z województwa ostrołęckiego
Teren operacyjny: KRSP Wyszków
Oznaczenie operacyjne: system 76- zasób II
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja ¶wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBX 11 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dĽwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w 1986 roku podczas wystawy "Samochody pożarnicze wczoraj i dzi¶"
zorganizowanej pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie.
Fot. Jacek Skorupski