22-05-22 - CN-18

 220522 
 LUC 092G 
 LUA 975C 


Jelcz 417D & WSK Krosno CN-18 

Jednostka: ZSP Lublin
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja ¶wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dĽwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w 1986 roku podczas wystawy "Samochody pożarnicze wczoraj i dzi¶"
zorganizowanej pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie.
Fot. Jacek Skorupski