08-00-10 - SOn

 080010 
 CZA 251R 


Żuk A1511 

Jednostka: WOSzP w Częstochowie
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja ¶wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dĽwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w 1986 roku podczas wystawy "Samochody pożarnicze wczoraj i dzi¶"
zorganizowanej pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie.
Fot. Jacek Skorupski