05-01-16 - CN-18

 050116 
 BYC 635D 
 BYW 452D 


Jelcz 317D & Kościan CN-18 

Jednostka: ZSP Bydgoszcz
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w 1988 roku podczas targów SUPON `88 zorganizowanych w Białymstoku
Fot. Jacek Skorupski