04-03-32 - GCBA 6/32

 040332 
 BBB 119E 


Tatra 148 Karosa CAS32 

Jednostka: ZZSP Zakładów Chemicznych "Oświęcim" w Oświęcimiu (woj. bielskie)
Teren operacyjny: KRSP Oświęcim
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Zdjęcie wykonane w 1983 roku podczas ćwiczeń na terenie zakładów. Na bazie strażnicy ZZSP ZCh "Oświęcim" zorganizowany był Centralny Ośrodek Szkolenia Pożarniczego Resortu Przemysłu Chemicznego.
Fot. M. Nowosielski