04-61-04 - GBA 2,5/16

 046104 
 BBC 327C 


Jelcz 005M 

Jednostka: OSP Juszczyn Polany (woj. bielskie)
Teren operacyjny: KRSP Sucha Beskidzka
Oznaczenie operacyjne: system 76 - II zasób
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja ¶wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBX 11 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dĽwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w latach 90.
Fot. Grzegorz Fortuna