03-04-64 - GBAM 2/8+8

 030464 
 BKB 459D 


Jelcz 003 

Jednostka: nieznana OSP z woj. białostockiego
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w latach osiemdziesiątych.
Fot. G. Mienta