10-02-42 - GBA 2,5/16

 100242 
 GDP 834A 


Jelcz 005M 

Jednostka: ZZSP Stoczni Gdynia
Teren operacyjny: KRSP Gdynia
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku

Zdjęcie współczesne
Fot. Jacek Leś