14-11-36 - GCBA 6/32

 141136 
 KAD 947S 


Jelcz 004M 

Jednostka: ZZSP Kluczewskich Zakładów Papierniczych w Kluczach (woj. katowickie)
Teren operacyjny: KRSP Olkusz
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "nowy" - zgodnie z wytycznymi z 1979 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LBS 5 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane w drugiej połowie lat osiemdziesiątych na terenie koszar kluczewskiej ZZSP.
Fot. Grzegorz Mienta