112 - GSBA 6000/32

 112 
 5120-WE 


Tatra 138 Karosa CAS32 

Jednostka: ZSP Warszawa - Oddział I
Oznaczenie operacyjne: sprzed 1973 roku
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1963 roku

Zdjęcie wykonane na początku lat siedemdziesiątych podczas ćwiczeń na terenie TZF "Polfa" w Warszawie.
Fot. Ze zbiorów Jacka Skorupskiego