14-11-34 - GBAM 2/8+8

 141134 
 KAD 901S 


Jelcz 003 

Jednostka: ZZSP Kluczewskich Zakładów Papierniczych w Kluczach (woj. katowickie)
Teren operacyjny: KRSP Olkusz
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma oraz syrena jednotonowa

Zdjęcie wykonane w drugiej połowie lat osiemdziesiątych na terenie koszar kluczewskiej ZZSP.
Pojazd sfotografowano tuż przed wycofaniem z ZZSP wskutek czego, numery operacyjne zostały zamalowane.

Fot. Grzegorz Mienta