14-22-15 - GBA 2,5/16

 142215 


Jelcz 005M 

Jednostka: ZSP Zabrze
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja świetlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dźwiękowa: sygnał dwutonowy Belma

Zdjęcie wykonane we wczesnych latach osiemdziesiątych.
Fot. Archiwum KRSP w Zabrzu.