S-02 - GBAM 2/8+8

 S-02 


Jelcz 003 

Jednostka: ZSP Kraków
Oznaczenie operacyjne: sprzed 1973 roku. Na drzwiach kabiny napis Zawodowa Straż Pożarna Kraków.
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1960 roku
Sygnalizacja ¶wietlna: lampy ostrzegawcze Elektra LB 3 koloru niebieskiego
Sygnalizacja dĽwiękowa: syrena jednotonowa

Zdjęcie wykonane w 1972 roku.
Fot. S, Zimnicki