13-07-12 - GBA 2,5/16

 130712 
 KLA 300G 


Jelcz 005 

Jednostka: ZSP Pleszew (woj. kaliskie)
Oznaczenie operacyjne: system 76
Schemat malowania: tzw. "stary" - zgodnie z wytycznymi z 1973 roku
Sygnalizacja ¶wietlna i dĽwiękowa: Lampy pulsacyjne LB 3 oraz sygnał dwutonowy Belma

Fot.J. Paciorkowski
Zdjęcie nadesłał Michał Przybysz